Årsmöte 2021

Årsmötet hålls med poströstning den 8 mars 2021.

Alla medlemmar har fått kallelse med brev.
Material med underlag och röstsedel skickas den 18 februari till de medlemmar som anmält sig.