Valberedning och revisorer

Tag kontakt med någon i valberedningen om du själv är intresserad av styrelsearbete eller har förslag på någon annan som är det.

  • Valberedningen samlad: Kay, Mats, Werner, Lillemor och Kenzy

Valberedning

   
Monika Norrman monica_norrman@gmail.com 0702-702777
Lillemor Olofsson lillemor.olofsson1@gmail.com 046-25 75 27                                         
Werner Unger werner.unger.at@gmail.com 070-525 86 01
Agneta Bengtsson masseulf@gmail.com 070-825 75 49
Agneta Bendroth bendroth44@gmail.com 073 324 21 10

Revisorer

   
Carin Ask carin.ask@telia.com 046-25 77 76
Christer Fransson christer@medicaclinik.se 046-25 23 20

Revisor, ersättare

   
Gert-Inge Hanshammar gertinge.hanshammar@gmail.com 046-25 80 20