Valberedning och revisorer

Uppdaterades: 13 mars 2019

Tag kontakt med någon i valberedningen om du själv är intresserad av styrelsearbete eller har förslag på någon annan som är det.

  • Valberedningen samlad: Kay, Mats, Werner, Lillemor och Kenzy

Valberedning

   
Kenzy Eriksson kenzye@gmail.com 073-242 07 08
Barbro Julén   070-570 26 15
Lillemor Olofsson lillemor.olofsson1@gmail.com 046-25 75 27
Werner Unger werner.unger.at@gmail.com 070-525 86 01
Johan Wallen   046 25 73 10

Revisorer

   
Carin Ask carin.ask@telia.com 046-25 77 76
Christer Fransson christer@medicaclinik.se 046-25 23 20

Revisor, ersättare

   
Gert-Inge Hanshammar gertinge.hanshammar@gmail.com 046-25 80 20
Publicerades: 18 oktober 2016 Uppdaterades: 13 mars 2019