Teaterbesök

Uppdaterades: 21 juli 2020

                           Malmö Opera 

                           

Operetten Orfeus i underjorden med bl. a. Loa Falkman och Marianne Mörck på Malmö Opera den 1 april 2020 kl 19.00.
20 biljetter är bokade till ett pris av 580 kr st.
Samling för samåkning vid f.d. busstorget (James Grill) kl 17.30. Meddela vid anmälan om du kan köra.

Anmälan till Siv Hagermark e-post sivhagermark@hotmail.com eller
tel: 076 029 35 53.
Betalning senast den 21 januari till bg 351-2738.    

 

             Fredriksdalsteatern Helsingborg

                     

Fredriksdalsteatern Helsingborg Eva Rydberg:
Pang i bygget Gästartist Eva Roos

Tisdagen 9 juni 2020
Medtag gärna picknick
Avresa 17.00 från f.d. busstorget James grill
Kostnad 480 kr inkl. buss betalas senast 6 maj
Anmälan till Brita Kristiansson brita.kristiansson@gmail.com
tel 073-7440794 senast 30 april antal 30 biljetter

 

              

 

         

Publicerades: 07 januari 2017 Uppdaterades: 21 juli 2020