Kontakta oss

Uppdaterades: 29 oktober 2020

SPF Seniorerna Samorganisation Helsingborg

Kansli: Ringstorpsgården Kurirgatan 1, DHS på 2:a våningen

Bankgiro 5885-6956

Hemsida: www.spfsamhbg.se

E-post: spfsamhelsingborg@spfsamhbg.se

Skånedistriktet Västergatan 15, 243 31 Höör, Telefon 0413-291 14

Förbundskansliet Box 325 74, 104 22 Stockholm Telefon 08-692 32 50

Styrelse

 Konstituering och ansvarsfördelning i styrelsen.

- Mats Nilsson, ordförande leder styrelsens arbete.
Initierar ordförande- och styrelsemöten med dagordningar.
Firmatecknare. Kommunikation med förbund och distrikt. Skriver
verksamhetsberättelsen. Leder styrgruppen Tillsammans mot Ensamhet.

- Ingvar Löfdahl, sekreterare är projektledare för projektet Tillsammans mot Ensamhet. Ansvarig för kontakt med kommunen. Skriver projektbeskrivning och rapporterar Tillsammans mot Ensamhet till SAM styrelse.

- Vakant, kassör är ekonomiansvarig och firmatecknare

- Leif Persson, ledamot representerar Kärnan och
Tågaborg

- Ingrid Gustavsson, ledamot representerar Rydebäck,
Råå-Ramlösa, Sydöstra och Ättehögen. 

- Vakant, ledamot representerar Björka-Ödåkra, Möllan
och Ringstorp. Kan utses av styrelsen.

KPR-gruppen 2019-2022

Ordförande Björn Falkenström  bjorn.falkenstrom@gmail.com

Tel. 0708 51 80 26

Ledamot Arne Cederborg  arne.cederborg@telia.com

Tel. 042-912 82 eller 0708 78 03 57

Adjungerad Irene Berg  iblb@irla.nu

Tel. 042-28 10 51

Distriktstyrelse May Öberg  may-inge.oberg@telia.com

Tel. 0761 18 28 04

Publicerades: 31 augusti 2018 Uppdaterades: 29 oktober 2020