Kontakta oss

Uppdaterades: 29 maj 2020

SPF Seniorerna Samorganisation Helsingborg

SPF Seniorernas Samorganisation i Helsingborg

 

SPF Samorganisation Helsingborg 

Kansli: Ringstorpsgården Kurirgatan 1, DHS på 2:a våningen

Bankgiro 5885-6956

Hemsida: www.spfsamhbg.se

Skånedistriktet Västergatan 15, 243 31 Höör, Telefon 0413-291 14

Förbundskansliet Box 325 74, 104 22 Stockholm Telefon 08-692 32 50

Interimsstyrelse

 Konstituering och ansvarsfördelning i styrelsen.

- Mats Nilsson, ordförande leder styrelsens arbete.
Initierar ordförande- och styrelsemöten med dagordningar.
Firmatecknare. Kommunikation med förbund och distrikt. Skriver
verksamhetsberättelsen. Leder styrgruppen OE.

- Vice ordförande, posten är vakant

- Ingvar Löfdahl, sekreterare är projektledare för
projektet Ofrivillig Ensamhet inklusive SPF Seniorcentrum. Ansvarig
för kontakter med kommunen. Skriver projektbeskrivning och
rapporterar OE till SAM styrelse.

- Manne Lundquist, kassör är ekonomiansvarig och
firmatecknare
- Leif Persson, ledamot representerar Kärnan och
Tågaborg

- Ingrid Gustavsson, ledamot representerar Rydebäck,
Råå-Ramlösa, Sydöstra och Ättehögen. Web-ansvarig Leif Norling
och Ingrid deltar i arbetet.

- Vakant, ledamot representerar Björka-Ödåkra, Möllan
och Ringstorp. Kan utses av styrelsen.

- Björn Falkenström, ledamot i KPR (val i höst), ej i
styrelsen.

- Arne Cederborg, ledamot i KPR (val i höst), ej i
styrelsen.

KPR-gruppen 2019-2022

Ordförande Björn Falkenström  bjorn.falkenstrom@gmail.com

Tel. 0708 51 80 26

Ledamot Arne Cederborg  arne.cederborg@telia.com

Tel. 042-912 82 eller 0708 78 03 57

Adjungerad Irene Berg  iblb@irla.nu

Tel. 042-28 10 51

Distriktstyrelse May Öberg  may-inge.oberg@telia.com

Tel. 042-18 28 17

Publicerades: 31 augusti 2018 Uppdaterades: 29 maj 2020