SPF Seniorerna och Helsingborgs stad

Uppdaterades: 11 november 2018

SPF Seniorerna och Helsingborgs stad

 SPF Seniorerna i Helsingborg har två huvudfunktioner. Den ena är den sociala grenen med månadsmöten, utflykter, cirklar och olika tävlingar. Den andra grenen är den äldrepolitiska.
Den verksamheten sker främst genom Kommunala pensionärsrådet (KPR). Vad menas med "äldrepolitiska"? Jo, det är olika förhållanden i kommunen som påverkas av politiker och förvaltningar. Dessa förhållanden bevakar och påverkar vi på olika sätt.
I KPR ingår SPF Seniorerna, PRO, SKPF samt RPG (Riksförbundet Pensionärs gemenskap). Dessa 4 pensionärsorganisationer återfinns också i de nationella och regionala råden.
I KPR deltar Kommunstyrelsen med tre personer – två från majoriteten och en från oppositionen. Vård- och omsorgsnämnden utser två personer – en från majoriteten och en från oppositionen. Inalles är vi tretton ledamöter och pensionärs-organisationerna utser ordförande. Detta är bättre än att ha en politiker som ordförande. Rådet är ju partipolitiskt oberoende.
KPR lyder under Kommunstyrelsen och är remissinstans för alla frågor som berör oss äldre.
Vi deltar också vid behov i Vård-och omsorgsnämndens planeringsverksamhet samt håller oss informerade om stadens utveckling i olika avseenden. Vi kan också initiera egna ärenden som pensionärsorganisationerna vill driva eller som enskilda initierar.
En av de större frågor vi drivit på senare år är Seniorkortet. Tyvärr har Helsingborg stora begränsningar vad gäller ålder (75 år) och tider (0900–1500 samt nattetid) men vi lyckades med att få Skånetrafiken att återbetala 11 miljoner p g a felaktiga faktureringar. KPR:s mål är 65 år, kort giltigt i hela Skåne och dygnet runt. Det kan inte kosta Skånetrafiken något särskilt!
Men det finns många andra frågor. Framkomlighet på gator och trottoarer för handikappade, grönljustider, sittbänkar med armstöd m fl till synes små saker men i vardagen nog så betydelsefulla. En av de större är boendet! Bo hemma eller vårdboende eller Seniorboende. KPR:s ambition är att bo kvar hemma ska vara en möjlighet, men att kunna komma till ett vårdboende ska vara en rättighet.
Vi gör också utryckningar då vi vill undersöka vissa förhållanden som har kritiserats negativt. T ex till Valltorps vårdboende efter artiklar i HD. Sedan vi skapat oss en bild av läget tar vi upp saken med resp nämnd och förvaltning.
Senaste halvåret har vi lagt ner en del arbete på välfärdsteknologi. Det handlar om olika produkter som kan användas i hemmet eller i vården. Trygghetskameror, sensorer, smarta kontakter och appar m m som kommer att underlätta vården och höja patientsäkerheten.
Har du synpunkter, upptäcker missförhållanden, vill förbättra något eller annat som vi i KPR kan påverka så vänd dig till någon av oss på enklaste sätt. Vilka som är med i KPR finner du på hemsidan under "SPF Samorganisation i Helsingborg, kontakta oss".

 

 

Publicerades: 21 oktober 2018 Uppdaterades: 11 november 2018