Habo gård erbjuder flottfärder - en fin upplevelse enligt SPF Lund Östers flottfarare

Med anledning av coronaviruset har verksamheten för äldre på Habo Gård varit stängd sedan 16 mars. Dessvärre kommer även de planerade programaktiviteterna för juli och augusti att ställas in. Därför erbjuder man istället flottfärder på Höje å under 12 tillfällen i sommar. Eftersom detta är en utomhusaktivitet med max 6 personer kan man hålla avstånd och undvika smittspridning. Några av medlemmarna i SPF Lund Öster har genomfört en sådan flottfärd och rapporterar i bild om denna. Det var en mycket positiv upplevelse, som de rekommenderar till andra seniorer.

Karin, Eva, Ingrid och Birgitta ser till att höstens program kommer till medlemmarna

Nu har Bloms tryckeri tryckt upp programmet för hösten 2020. Den 13/7 samlades några av medlemmarna i programkommittén för att sortera upp programmen utifrån distributionslistor. Sedan skulle programmen ut till medlemmarnas brevlådor. Till fots, med cykel, med bil - och med PostNord.

Socialt umgänge men med påbjuden distansering

Social distansering i Coronatider i all ära, men med iakttagande av fysisk distansering kan ett visst socialt umgänge ändå upprätthållas. Om än i begränsad omfattning. Här är ett exempel på ett gäng medlemmar i SPF Lund Öster, som träffas varje lördag för en gemensam fika. Naturligtvis utomhus. Och om vädret så tillåter.

Nu har SPF Lund Öster en Facebook-grupp - kom med!

Sedan en tid tillbaka har SPF Lund Öster även en Facebook-grupp. Här kan medlemmar göra inlägg och diskutera med varandra i frågor som rör vår förening. Klicka här nedan på "Läs mer" så får du mer information om hur du kommer med i gruppen.

Kommunstyrelsens ordförande undrar hur vi har det i Corona-tider

I slutet av april nåddes ordförandena i SPF-föreningarna i Lunds kommun av ett mail från kommunstyrelsens ordförande, Philip Sandberg. Han ville höra hur mottagarna av mailet och deras medlemmar har det i dessa tider? Han undrade om föreningen påverkats av coronapandemin? Philip Sandberg undrade även om det är någonting han ska tänka på i sin roll som beslutsfattare när det gäller oss äldre?

Debattartikel i Aftonbladet: Regeringen har övergett pensionärerna

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med PRO och SKPF: Tyvärr måste vi konstatera att regeringen och samarbetspartierna varken förstår vilket arbete vi gör till dagligdags, bryr sig om effekterna av pandemin för äldre eller att stötta oss ekonomiskt.

Över 10.000 underskrifter insamlade i vårt upprop för äldreomsorgen – Skriv under du med!

I början av juli startade SPF Seniorerna ett digitalt upprop för äldreomsorgen. Namninsamlingen kommer att pågå fram till hösten då vi hoppas kunna redovisa ett stort antal underskrifter för socialminister Lena Hallengren och övriga beslutsfattare.

Skriv din berättelse!

SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna har ett gemensamt projekt för att bryta ofrivillig ensamhet. Inom projektet har vi startat en skrivuppmaning där vi uppmanar alla över 65 år att skicka in sin berättelse som handlar om detta märkliga år, då coronapandemin ställde allt på ända. Vi kallar vårt skrivarprojekt Coronans år 2020.

Ny prognos för pensionen 2021

Pensionsmyndigheten har idag lämnat prognos till regeringen om utgifter för kommande år. Prognosen är bland annat att inkomstpensionen räknas upp med 0,8 procent 2021. Prognosen som lämnades i maj var att inkomstpensionen skulle minska med 1,5 procent. Istället beräknas pensionen minska 2022.

SPF Seniorerna kräver åtgärder för att lösa bristen på bostäder för äldre

Fyra av tio kommuner i landet rapporterar brist på särskilda boenden för äldre, och närmare en tredjedel av kommunerna saknar helt seniorbostäder. – Det är orimligt att äldre ska tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en intervju med tidningen Hem & Hyra.

Besvikelse över bristande stöd till seniorer

Seniororganisationerna förväntas sprida information till äldre under pandemin. Samtidigt kämpar de med ekonomin på grund av bristande stöd.

Förhoppningsvis kan synen på äldre bli mer positiv igen

FHM:s agerande har tyvärr flyttat tillbaka synen på äldre 30 år, skriver Ingmar Skoog, som tog risken att träffa barnbarnen i sommar.

Cancer av för lite sex?

Vilka samband finns det mellan utlösningar och prostatacancer frågar en läsare. Malena Ivarsson svarar.

Kärlek, spänning och cyketjuvar

Är det tomt i läshögen? Här kommer påfyllning i form av fem vitt skilda tips av Ingalill Mosander.

Gå till nyhetsarkivet

Nyheter från Skånedistriktet

Annonser

Aktuella kampanjer från vårt förbund