Besök på MAXESS i Lund torsdag 17 oktober

Uppdaterades: 17 oktober 2019

Vår guide, Zoltan Wagner, tog emot i MAXESS lilla besökscenter vid Odarslövs Mölla. Han berättade om forskningen som pågår på MAX IV och framtidstankarna för ESS.

Vid MAX IV använder forskare röntgenstrålar för att undersöka molekylstrukturer och ytor på ett mer detaljerat sätt än tidigare. Huvuddelen av experimenten är basforskning, om syftar till att ge insikter om hur de minsta komponenterna i material fungerar.

ESS (European Spallation Source) är ett av de största vetenskapliga infrastrukturprojekten som byggs i Europa idag. ESS förväntas tas i bruk 2023.

Publicerades: 30 december 2018 Uppdaterades: 17 oktober 2019