Stadsarkivet, Bergsgatan 20

Uppdaterades: 13 november 2019

Besöket på Stadsarkivet den 12 november 2019

Staffan Gudmundsson gav oss en allmän presentation av Stadsarkivet och en visning av handlingar i arkivet.
I Stadsarkivet finns kunskap om Malmö stad från 600 år tillbaka i tiden. Här förvaras kommunala och statliga myndigheters arkiv från det som i dag är Malmö kommun.
Här finns domböcker och bouppteckningar från 1500-talet till idag och en unik samling pergamentbrev från medeltid och renässans.
I skolornas arkiv förvaras betyg, klasslistor och studentskrivningar. De sociala arkiven innehåller barnavårdsakter, adoptionsakter och faderskapsutredningar.

Vidare finns kyrko- och mantalsböcker, polisarkiv, privata brev, företagsreklam, föreningsprotokoll och en stor fotografisk samling.

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 13 november 2019