Besök i Mahmoodmoskén

Uppdaterades: 17 oktober 2019

Tisdagen den 15 oktober kl 12.00

Vi fick en allmän presentation av moskén av Imam Rizwan Ahmad Afzal.

Mahmoodmoskén är uppkallad efter Hans Helighet Mirza Mahmood Ahmed, andre kalifen efter grundaren av Ahmadiyya Muslimska Samfundet.

Moskén invigdes den 13 maj 2016 och är den andra Ahmadiyyamoskén i Sverige och den största bland dem med en yta på 5000 m2 och rymmer över 1200 personer.
Mahmoodmoskén har blivit ett landmärke vid Yttre ringvägen, nära Oxie.

Mahmoodmoskén och Ahmadiyya Muslimska Samfundet strävar efter att skapa respekt och förståelse mellan religioner och kulturer genom olika evenemang.

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 17 oktober 2019