Franska fortsättning

Uppdaterades: 11 juni 2020

Franska (fortsättning)

Tisdagar 10.00-12.00
600 kr/10 gånger
Start 22 september

Lokal: Tuppen

Handledare: Jean-Pierre Beaugrand
Telefon 0730-53 54 75

Publicerades: 25 juni 2019 Uppdaterades: 11 juni 2020