Seniorgymnastik

Uppdaterades: 25 juni 2019

Start vecka 36

Måndagar 09.15 medelgympa
Lokal: Fairplay Stadion, Erikslustvägen 56

Måndagar 18.00 medelgympa
Ribersborgsskolan

Handledare: Ingeborg Kildetoft
Telefon 073-403 92 48

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 25 juni 2019