Övrig verksamhet

Uppdaterades: 18 juni 2018

Fristående från SPF Fridhem

De medlemmar i SPF som vill gå en kurs anordnad av Studieförbundet vuxenskolan erhåller 10% rabatt. Se Vuxenskolans eget program!

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 18 juni 2018