Matlagning för män

Uppdaterades: 25 juni 2019

(tillsammans med SPF Djupadal)

Torsdagar kl 13.30-17.30
Lokal: Hvilan, Sibbarps Camping

Kontaktperson: Sonny Mårtensson telefon 0702-43 93 66

Publicerades: 18 juni 2018 Uppdaterades: 25 juni 2019