Styrelse 2020

Uppdaterades: 15 april 2020

Styrelse Ordförande
Namn: Philip Ohlsson
Ort: Myrestad, Brösarp
Telefon: 073 338 28 19
Epost: gullvivanspf.ordf@gmail.com  

Styrelse Vice Ordförande 
Namn: Lars Andersson
Ort: Brösarp
Telefon: 073 325 43 68
Epost: info@wonderful.se

Styrelse Sekreterare
Namn: Gunbritt Johansson
Ort: Brösarp
Telefon:070 624 83 54
Epost: gunbritt.m.johansson@telia.com

Styrelse Kassör
Namn: Anita Persson
Ort: Bertilstorp
Telefon: 070 892 81 48
Epost: korrehuset@gmail.com

Styrelse ledamot
Inger Göransson Bengtsson
Telefon: 072 3341001
Epost: ingergb2@live.se

Styrelse suppleant
Namn: Bo Nordberg
Ort: Bertilstorp
Telefon: 070 6733143
Epost: bo.nordberg@outlook.com

Styrelse suppleant
Göran Tilly
Telefon: 0702-488313
Epost: sturegatan29@gmail.com 

 

 

Publicerades: 18 januari 2017 Uppdaterades: 15 april 2020