Studiebesök och teater

Uppdaterades: 20 januari 2021

Studiebesök och teater.

Den pågående pandemin gör att inget program är klart ännu.  

 

Anmälan till studiebesök mm: ska göras till ansvarig för programpunkten. Samma vid återbud. Alla arrangemang utom månadsmöten ska betalas i förväg till             BG 5297-5604 eller Swish 123 313 37 33.

För den, som inte är medlem i SPF Lundakretsen, tillkommer en avgift på 10 % vid deltagande i utflykter samt studie- och teaterbesök.

Återbud: Har du anmält dig till studiebesök eller utfärder och får förhinder, är det viktigt att du lämnar återbud senast 3 dagar i förväg. Lämnas inte återbud eller om det sker senare får du betala de kostnader, som föreningen åsamkas. 

Lundakretsens medlemmar är välkomna att deltaga i våra möten och utfärder.

Publicerades: 07 juni 2017 Uppdaterades: 20 januari 2021