Information och tips för dig som reser med Skånetrafiken

Uppdaterades: 18 december 2019

Skånetrafiken har ändrat både betalningssystem och tidtabell den 15 december 2019. Det innebär en hel del förändringar i priser, zoner och tider, och ibland blir det väldigt tokigt. Här följer allmän information om det nya systemet men också ett tips om hur man kan göra för att få en billigare biljett.

  • Foto: Skånetrafiken

CPR vill härmed informera Skånetrafikens nya betalningssystem som genomförs den 15 december 2019.

Jojo-kortet och seniorkortet blir ogiltiga fr o m nämnda dag. Innestående pengar går att överföra till det nya systemet.

Betalning av resor inom Skåne kan ske enligt följande alternativ:
1. App i telefon och betalning bl a via Visa/Mastercard
2. Du kan köpa biljett med Mastercard eller Visakort
3. Du som beviljats seniorkort kommer att få ett nytt via posten

Priset på resan är detsamma oavsett betalningsalternativ. Det finns inga rabatterade resor på grund av betalningssätt, däremot om flera åker tillsammans.
Ovanstående är huvudprinciperna. Se i övrigt Skånetrafikens hemsida www.skanetrafiken.se  Servicekontoren kommer att finnas kvar i Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Skånetrafikens nya biljettsystem gynnar dig som bor i kommun med stadsbussnät

Från och med 15 december 2019 har Skånetrafiken ändrat sitt biljettsystem. Detta medför märkliga prishöjningar på vissa ställen, medan det blir billigare på andra. Som ett exempel kostar det nu helt plötsligt 51 kr att åka från Höör till nästa station i Tjörnarp, en sträcka på mindre än 10 km och 5 minuter inom samma kommun, medan det kostar 42 kr att åka från Tjörnarp till Hässleholm (12 minuters resa över kommungränser). Det finns säkert fler exempel från andra delar av Skåne.
SPF Seniorerna Skånedistriktet ställde frågan till Skånetrafiken och fick nedanstående svar.

Svar från Skånetrafiken:
Det nya biljettsystemet baseras på zoner som bestäms utifrån resesträckans km längd – upp till 8 km och upp till 35 km över hela Skåne. Nya systemet tar i regel inte hänsyn till kommungränser vilket gör att visa resesträckor kan hamna i skarven mellan liten zon och mellanzon. I vissa fall kan nya biljettsystemet göra ett trick och använda stadszons-tillägget kombinerat med liten zon. Till exempel sträckan Kävlinge station-Lund C som kostar 42 kr (27 kr +15 kr). För att en sådan biljett ska till måste det dock finnas ett stadsbussnät i närliggande stad (en stadszon), som t ex finns i Eslöv (men inte i Höör). Kan inte biljettsystemet använda stadszons-tillägget väljer den istället mellanzonen för 51 kr.

Detta kan tyckas orättvist och har varit uppe för diskussion redan under 2017 bland politikerna inom Kollektivtrafiknämnden som bestämmer priserna för resor. När nya systemet infördes beslutade man att i vissa delar i Skåne skulle lilla zonen vara 18 km*. Höör och Tjörnarp blev inte ett sådant område. Ni kan se via denna bild vilka områden som fick 18 km zonen (turkost område, grönt område visar stadszon).

* Det finns tre zoner – liten, mellan och stor. Zonens storlek styr biljettpriset.
Liten zon – 8 km i diameter. I norra och östra Skåne är den lilla zonen 18 km i diameter.
Mellanzon – 35 km i diameter.
Stor zon – hela Skåne.

 

 

Publicerades: 18 december 2019 Uppdaterades: 18 december 2019