Hur får nya medlemmar sina kort?

Uppdaterades: 04 maj 2018

Medlemskort, till befintliga medlemmar, skickas eller har skickats ut i medlemstidningen Senioren nr 2. Tillkommande medlemmar får i första hand sina medlemskort genom lokalföreningen.

Publicerades: 30 mars 2017 Uppdaterades: 04 maj 2018