Här läggs löpande information från stämman

Uppdaterades: 02 april 2020

Skånes distriktsstämma 2020 hålls utan fysisk närvaro. Om nödvändigt kommer information under stämman den 2 april löpande att publiceras här.

Om något behöver förmedlas under stämman publiceras det här löpande. Ligger ni kvar i sidan måste ni uppdatera ibland:

   Den cirkelformade pilen i verktygsraden (I de flesta webb-läsare eller knappen <F5> på tangentbordet (gäller PC och Windows)

Inkommna synpunkter, yttranden, förtydligande svar mm

200331: 

Anmärkning till Förvalningsberättelsen sidan 1; Antalet föreningar med Central uppbörd skall vara 90 stycken. Det är en korrekt iaktagelse och notering har gjorts vid punkt 10 i röstformuläret.

200402:

Förtydligande not 3 om anställda år 2019; En 50% tjänst var inte anställd hela året. Därav 0,7 heltidstjänst på årsbasis. Vid årsskiftet fanns det totalt 2 heltidstjänster.

kl. 11.50 sammanfattning i "halvtid":
71 inkommna svar - 97 ombud + 10 i distriktsstyrelsen. D.v.s 107 röstberättingade har fått länk till röstningsformuläret. Kansliet har ringt upp ombud utan e-postadress.

Bifall har genomgående lämnats till valberedningens och styrelsens förslag.
Nedan kommer en länk med tillsvidare inkomna synpunker

Synpunkter från stämman efter 70 inkomna svar.pdf

Publicerades: 27 mars 2020 Uppdaterades: 02 april 2020