Distriktsstämman 2020

Uppdaterades: 05 februari 2020

Distriktsstämman 2020 anordnas i Rådhus Skåne i Kristianstad den 2 april. Eftersom Rådhus Skåne ligger precis vid järnvägsstationen kan tåg rekommenderas. Notera gärna datumet i kalendern redan nu! Mer information och handlingar läggs här efter hand.

  • Rådhus Skåne. Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén

Kallelse till Distriktsstämman 
(skickades ut till föreningarna 200203)

Distriktsstämman 2020

Datum: 2 april 2020
Tid: Samling 8.30, mötet börjar klockan 9.00 (preliminärt).
Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 291 32 Kristianstad.

Alla föreningar har minst 1 ombud. Medlemsantal: 301-600 + 1 ombud. 601-900 + 1 ombud, o.s.v.
Medlemsantalet räknas vid årsskiftet.

Information om motioner

Motion från medlem
Motion som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen för yttrande. Föreningen sänder därefter motionen med yttrande till distriktet.

Motion från förening
Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet.

Motionen med yttrande ska ha inkommit till distriktet senast sex veckor före stämman (År 2020 den 19/2).

Publicerades: 03 januari 2020 Uppdaterades: 05 februari 2020