Distriktsstämman 2020

Uppdaterades: 24 april 2020

Distriktsstämman år 2020. Mer information samt handlingar till och från stämman läggs här efter hand.

Distriktsstämman 2020 för SPF Seniorerna Skånedistriktet har genomförts digitalt den 2 april kl 9.00–13.00. Läs mer under nyheter

Distriktsstämman 2020

Protokoll från Distriktsstämman 2020

Nedanstående plats gäller inte. Utskickat förslag, per 20-22 mars, är nu att stämman skall hållas digitalt fram till den 2 april. Handlingar finns nedan.

Informationsbrevet nedan har skickats, 2020-03-30, till ombuden med flera inför stämman den 2 april

Information till ombuden inför distriktsstämman Skåne 2020 .pdf

Lista med anmälda per 30/3.PDF

Röstformulär Årsstämman 2020 SPF Seniorerna Skånedistriktet.pdf - uppdaterad 200331 och med bättre numrering än utskickad version.

Röstformuläret ovan är låst. Det följer tidigare utlagd föredragningslista. En länk till det digitala röstformuläret kommer att skickas till ombudens e-postadress innan kl 9.00 den 2 april

Datum: 2 april 2020
Tid: Samling 8.30, mötet börjar klockan 9.00 (preliminärt).
Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 291 32 Kristianstad.

Alla föreningar har minst 1 ombud. Medlemsantal: 301-600 + 1 ombud. 601-900 + 1 ombud, o.s.v.
Medlemsantalet räknas vid årsskiftet.

Kallelse till Distriktsstämman 
(skickades ut till föreningarna 200203)

Program Distriktsstämma - Gäller ej efter "coronabeslut" per 200316

Föredragningslista distriktsstämma 2020.pdf Röstformulär följer punkterna i föredragningslistan.

Verksamhetsberättelse 2019 lågupplöst.pdf

Förvaltnings- och revisionsberättelse RR BR 2019.pdf
Anmärkning per 200331; Felskrivning på första sidan. Antalet föreningar med centraluppbörd (CU) skall vara 90 till antalet.

Valbereningens förslag - en sammanfattning 2020.pdf

Protokoll valberedningen nr1 2020.pdf

Verksamhetsplan 2020.pdf

KONGRESS 2020 OMBUD uppdaterad per 200323.pdf

Budget 2020 SPF Skånedistriktet.pdf

Motioner med yttrande

Motion1 Båstad Bjäre 2020 ang protokoll med yttrande.pdf

Motion2 om slopande av begreppet brukare_Nan Johansson_Gillhög_2020.pdf

Motion3 Ljungens sjukresor 2020 med yttrande.pdf

Skånesdistriktets motioner till kongressen år 2020

De är lämnade och finns här

Information om motioner

Motion från medlem
Motion som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen för yttrande. Föreningen sänder därefter motionen med yttrande till distriktet.

Motion från förening
Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet.

Motionen med yttrande ska ha inkommit till distriktet senast sex veckor före stämman (År 2020 den 19/2).

Publicerades: 03 januari 2020 Uppdaterades: 24 april 2020