Distriktsstämman 2019

Uppdaterades: 16 april 2019

Handlingar till SPF Seniorernas distriktsstämma år 2019 läggs här efterhand.

Distriktsstämma 2019

Plats: Star Hotell, Glimmervägen, (Gastelyckan), Lund, den 4 april.

Det går att anmäla ombud och övriga redan nu enligt gällande regler.
Alla föreningar har minst 1 ombud. Medlemsantal: 301-600 + 1 ombud. 601-900 + 1 ombud o.s.v.
Medlemsantalet räknas vid årsskiftet.

Kontakta Distriktskansliet om ni upptäcker fel. spf.skane@telia.com eller 0413-291 14

Protokoll från SPF Seniorerna Skånes Distriktsstämma

Distriktsstämmoprotokoll 190404 hemsidan justerat utan underskrifter.pdf

Presentationer från föredrag - Utlagda efter stämman.

Presentation Länsstyrelsen Info Peter Cavala.pdf

Presentation Veronica Sjölin Förbundet, 190404

Totalförsvarsinformation Krisberedskap.pdf

Totalförsvarsinformation Totalförsvar LO.pdf

Totalförsvarsinformation Varningssystem.pdf

Tyvärr vill inte Ludvig Hallberg att hans presentation publiceras digitalt. Kansliet kan skicka ut Ludvig Hallbergs presentation i pappersform till självkostnadspris.

Diverse inför stämman:

Kallelse till stämman (per 2019-02-14)

Program och lista över anmälda

Program distriktsstämman (publicerad 190317)
OBS! Prel. måste lunchen måste tidigareläggas till 11.30-12.30

Anmälda per 190321 Observera att distriktsstyrelse, valberedning m.fl. kan finnas längst ned på listan och inte under sin lokalförening.

Handlingar

Inga handligar skickas med brevpost. De får läsas digitalt. En tryckt verksamhetsberättelse kommer att finns på stämman samt kopierade fördragningslista, budget etc.

Föredragningslista (publicerad 190313)

Valberedningens nomineringar och förslag inför Distriktsstämman 2019 (190321)
Sen inkommen nominering från valberedningen; Christina Hedlund, Gamla Bjered.

Verksamhetsberättelse år 2018 (publicerad 190313)

Budget 2019 (Är reviderad för beslutat Regionbidrag. Beslut har därefter inte tagits kring kostnader) (publicerad 190321)

Verksamhets-ramplan för år 2019 (publicerad 190321)

protokoll valberedningen per 181128.pdf (publicerad 190121)

protokoll valberedningen per 190118.pdf (publicerad 190225)

Motioner

Inkomna

Inga inkomna per 190228

Information om motioner

Motion från medlem

Motion som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen för
yttrande. Föreningen sänder därefter motionen med yttrande till distriktet.

Motion från förening

Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet.

Motionen med yttrande ska ha inkommit till distriktet senast sex veckor före stämman. (År 2019 den 20/2)

Publicerades: 07 januari 2019 Uppdaterades: 16 april 2019