Skånes Distriktsstämma år 2021 - Den 15 april

Uppdaterades: 10 april 2021

Här kommer kallelse och handlingar till SPF Seniorerna Skånes Distriktsstämma 2021 att läggas.

Kallelse till distriktsstämma 2021.pdf (per 2021-02-24)

Anmälda_Deltagarlista per 210407.pdf (exkl Distriktsstyrelse, funktionärer och övriga medverkande) NY per 210407
Föreningarnas möjliga ombud och verkligt anmälda stämman 2021.pdf Ny per 210407

Prelimnärt är tanken att alla (max 1000 personer) skall kunna delta i Zoom webbinarium på förmiddagen. Snabbmanualer till Zoom, både till webbinarium och videomöten, finns längst ned på denna sida.
Är vi under 100 anmälda till förhandlingarna på eftermiddagen, så arrangeras ett digitalt möte. Är vi fler så måste eftermiddagen också bli ett webbinarium.
Under dagen (evt. först i samband med eftermiddagens webbinarium)  kommer en länk till röstningsformuläret att skickas ut till röstberättigade. Anledningen till att vi väljer att ha ett röstningsformulär är att i störst möjlig utsträckning eliminera eventuella tekniska problem och säkerställa att de flesta kan rösta digitalt.  

Vi återkommer med länkar till de olika forumen.

Stämmohandlingar - Per 210401

Program Distriktsstämma 2021 prel.pdf (Årtalet i programmet skall vara år 2021)

Intro brev inför stämman 2021.pdf

Föredragningslista förtydligad 2021 ver2 15 april 2021 kl 9.00–14.30.pdf - Ny per 8 april med anledning av nomineringar nedan.

SPF Skåne verksamhetsberättelse 2020_Slutversion.pdf

Förvaltningsberättelse årsredovisning 2020 SPF Skåne.pdf

Revisionsberättelse SPF Skånedistriktet 2020.pdf

Budget 2021 SPF Skånedistriktet.pdf

Motion_Frågeställning Araslöv 2021 Klarläggande .pdf

Tillkomna dokument efter 210401 (uppdaterad 210408)

Föredragningslista förtydligad 2021 ver2 15 april 2021 kl 9.00–14.30.pdf NY

Anmälda_Deltagarlista per 210407.pdf

Föreningarnas möjliga ombud och verkligt anmälda stämman 2021.pdf

På grund av en avsägelse 210405 föreslår valberedningen fyllnadsval till styrelsen enl. dokument nedan;
Nominering Fyllnadsval DS per 210406.pdf

Andra nomineringar till styrelse och valberedning

OBS. Punkterna som det refereras till i nomineringarna nedan är "de löpande nummer" som finns i presenterad PDF-fil. I slutligt digitalt röstningsformulär motsvarar det punkt 22 och punkt 27.

Nominering per 210405 från Ingvar Löfdahl Möllan Helsinborg.pdf

Nominering per 210405 från Lars Norling Kärnan Helsinborg.pdf

Nominering per 210405 från Mats Nilsson Sam Hbg_Rydebäck Helsinborg.pdf

Bilagor till ovanstående nomineringar från Helsingborg

Nominerings CV Gunnar Edebrand.pdf

Nominerings_Cv Ingrid Gustavsson Scan.pdf

Zoom - Snabbmanualer

Snabbguide för zoom-2_manual-for-zoom-webbinarium.pdf

Snabbguiden för Zoom - Meetings (Deltagare).pdf

 

Kontakta oss

Publicerades: 24 februari 2021 Uppdaterades: 10 april 2021