Information från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg för pensionärer 2020

Uppdaterades: 16 december 2019

Från och med 1 januari 2020 kommer taket för bostadstillägg för pensionärer att höjas från 5.600 kronor till 7.000 kronor i månaden. Många pensionärer som idag är berättigade till bostadstillägg har inte sökt. Ofta därför att man tror att "detta gäller inte mig" eller för att man tror att det är krångligt. Men det är inte svårt att söka! Läs igenom informationen nedan och klicka på länkarna längst ner. Där står exakt hur du ska göra.

Vad är bostadstillägg till pensionärer?

 • Ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen.
 • En del av grundskyddet precis som garantipensionen.
 • Det är inkomstprövat.
 • Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad.

Hur många är och kan vara berättigade till bostadstillägg?

 • 290 000 pensionärer har bostadstillägg idag, 100 000 ytterligare kan vara berättigade till det

Vem kan ansöka om bostadstillägg?

 • Man ska ha fyllt 65 år
 • Bo i Sverige
 • Ta ut hela sin allmänna pension på 100 %, även premiepensionen
 • Ansöka för sin permanentbostad

Myter om bostadstillägg

1. "Det är så mycket papper som ska skickas in"
Ansökningsprocessen har förenklats, du behöver inte skicka in några underlag. Du fyller endast i bostadskostnaden, inkomster och tillgångar.

2. "Jag kan inte få bostadstillägg, jag bor ju i eget hus"
Du kan ansöka oavsett boendeform, även för egen fastighet eller bostadsrätt. Permanentbostaden undantas från beräkningen av tillgångarna.

3. "Det är ingen idé, jag har pengar på banken"
Det finns många pensionärer som får bostadstillägg trots att de har tillgångar, det som avgör är den totala ekonomin.

4. "Jag har hört att om man har sommarstuga, så får man inte ansöka om bostadstillägg"
Taxeringsvärdet och eventuella bolån tas med i beräkningen av tillgångarna, det som avgör är den totala ekonomin.

Möjlighet att få bostadstillägg kan uppstå senare än när du går i pension. Om något förändras som påverkar bostadskostnad, inkomster/tillgångar eller hushållets sammansättning så kan man ha rätt till bostadstillägg. Av de som har bostadstillägg är 90 procent ensamstående.

 • Förändringar i ekonomin: bostadskostnaden ökar, tjänstepension upphör, tillgångar minskar
 • Förändringar i hushållet: separation, änka/änkling, en av parterna flyttar in på äldreboende

Klicka på följande länkar för att se hur du ska söka:

Hur söker man?

Hur gör man en preliminär beräkning?

Till dig som redan har bostadstillägg 

Länk till Pensionsmyndighetens hemsida

Publicerades: 16 december 2019 Uppdaterades: 16 december 2019