Utbildningsdagar för medlemsregisteransvariga den 9 oktober 2020

Sista anmälningsdag 30 september

Utbildning i SPF Seniorernas medlemsregister Miriam

OBS!
P.g.a covid-19 är antalet max 10 personer, i första hand en från varje förening.

På grund av detta erbjuder vi två olika tillfällen, fredag 9 oktober eller fredag 16 oktober.

Inbjudan vänder sig till medlemsansvariga i varje förening.

Programmet för denna utbildningsdag innehåller grundutbildning i Miriam, bl.a. genomgång av:
Medlem, registrera, avregistrera, återinföra E-post till medlemmar
Uppdrag, registrera och avsluta,
Utskrift etiketter
Kundreskontra, faktura (lokal uppbörd)
Avisera och registrera betalningar
Avancerad sökning
Rapporter

Tid:
Fredag 9 oktober  kl. 10-15. 
Kaffe 9.30 och lunch 12-13

Plats:
Fontänen, Rum Vegesack, Linköping.

Ansvariga:
Lars Johansson och Elisabeth Blomkvist.

Anmälan till Mari Sheiakh SV Östergötland tfn 011-10 05 35 eller e-post mari.sheiakh@sv.se senast den 30 september 2020.
Uppge utbildningsdag, namn, adress, e-post, person- och telefonnummer samt SPF-förening. Anmäl även eventuell specialkost.

Välkomna!

Inbjudan till fredag 9 oktober

Utbildningsmaterialet hittar du här.