Kassörens arbete i föreningen

Uppdaterades: 24 augusti 2020

Torsdag 17 september 2020, Fontänen Linköping. Sista anmälningsdag 11 september.

SPF Seniorerna Ötsgötadistriktet och SV bjuder in.
Inbjudan vänder sig till nya kassörer (eller du som behöver en repetition) i våra föreningar.

Antalet deltagare är begränsat till 10 denna gång.

Senare i tiden kommer ytterligare en inbjudan för alla kassörer om behov finns.

Varje förening har en kostnadsfri plats, därutöver 200: -/person i mån av plats.
Resa bekostas av föreningen.

Tid: torsdag 17 september, kl 09:15-15:00
Plats: Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping, lokal "Bergqvists rum 138" 

Program:
09:15 – 09:45 Samling Morgonfika med fralla
09:45 – 15:00 Kassören, (styrelsens) arbete med ekonomi i föreningen.
                       "Här hittar du dina hjälpmedel!"
                        Bokföring, kontoplan, budget, resultat- och balansrapport mm.
                        Arkivering, Skatter, Arbetsgivardeklaration individnivå m m
                        Bokföringsprogram
                        Grupparbete
                        Lära av varandra
12:00 -12:45    LUNCH

Eftermiddagskaffe vid lämplig tidpunkt

Anmälan
Ange på din anmälan: Utbildningen "Kassören", ditt namn, adress,
telefon- och personnummer, SPF förening, e-postadress samt eventuell
specialkost.

Anmälan görs till Mari Sheiakh på SV, tel. 011-10 05 35 eller e-post:
mari.sheiakh@sv.se senast 11 september 2020.

VÄLKOMMEN!

Här kan du se eller ladda ned inbjudan till kursen.

Publicerades: 24 april 2016 Uppdaterades: 24 augusti 2020