Videomöten med föreningarna

Rapport från mötet 2021-01-20 , läs här!

Den 16 december genomfördes det första Zoom-möte med föreningarna i distriktet. Syftet med mötet var främst att se om detta var ett fungerande sätt att träffas i dessa pandemitider. Men möjligheten fanns ju även att utbyta tankar och idéer och att dryfta uppkomna frågor och frågeställningar.

De 13 föreningar som deltog i mötet var alla överens om att Zoom-träffas var en utmärkt lösning och metod.

Man var även överens om att dessa Zoom-möten fortsättningsvis ska ske en gång per månad. Distriktsstyrelsen önskar då att dessa möten ska fungera som en ny mötesplats och ett nytt distriktsforum för föreningarna.

Deltagandet är frivilligt, men givetvis finns en önskan från distriktsstyrelsen att så många föreningar som möjligt kan delta. Ingen särskild kallelse kommer att skickas ut och mötena hålls protokollfria. Inbjudan med länk till mötet skickas ut till resp. ordförande samt vice ordförande. Det står sedan föreningarna fritt att bestämma vem/vilka som deltar.

Datum bokade för Zoom-mötena är onsdagarna 20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april och 19 maj mellan kl 09.00-10.00. Man kan ansluta sig till mötet från kl 08.30.