Distriktsstyrelsen om höstens aktiviter

Uppdaterades: 06 oktober 2020

Under rådande Coronapandemi har det uppkommit ett antal frågeställningar i samband med att SPF Seniorerna inbjudit till aktiviteter under hösten - bl.a. ordförandekonferensen samt om det finns möjlighet att sända denna digitalt.

SPF Seniorernas primära uppgift är att genom vårt utbud medverka till positiva arrangemang som främjar både fysisk och mental hälsa. Samtidigt som vi också deltar i samhällsutvecklingen genom att vara en aktiv påtryckningsgrupp.

Distriktsstyrelsen har beslutat att i möjligaste mån genomföra ett antal arrangemang där myndigheternas rekommendationer, restriktioner och regelverk självklart ska efterlevas. Vi tror att med vidtagna försiktighetsåtgärder bör inte smittorisken inom vår grupp vara så överhängande, att vi behöver använda pausknappen för vår verksamhet. Mot den bakgrunden finner vi det synnerligen viktigt att anordna möten där fysisk närvaro skapar en dynamik som inte kan ersättas med digitala sittningar.

I dagsläget finns ingen möjlighet till digital sändning av ordförandekonferensen. Dock arbetar distriktsstyrelsen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för att hitta bra tekniska och digitala lösningar för framtiden.

Vidare har distriktsstyrelsen tillsammans med personal från Stiftsgården Vårdnäs på plats gått igenom program, lokaler och logistik för att vi på ett säkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ska kunna träffas och genomföra vår konferens.

Distriktsstyrelsen har full förståelse och respekt för att medlemmarna kan ha en annan uppfattning än vad som ovan getts uttryck för.

Bästa hälsningar
Distriktsstyrelsen

Publicerades: 06 oktober 2020 Uppdaterades: 06 oktober 2020