Ordförandekonferensen den 25 - 26 oktober 2022

Välkomna till Östgötadistriktets ordförandekonferens 2022. Konferensen kommer att genomföras på Vårdnäs Stiftsgård i Brokind.

Välkomna till Östgötadistriktets ordförandekonferens 2022. Konferensen kommer att
genomföras på Vårdnäs Stiftsgård i Brokind.

Vi samlas på tisdagen kl. 09.00 och äter lunch tillsammans kl. 13.00. På kvällen den
25 oktober har vi en gemensam middag med underhållning. Konferensen avslutas
med lunch kl. 13.00 på onsdagen. Redan nu kan ni skicka in frågeställningar
och/eller ämnen för diskussioner i plenum. Program bifogas.
Anmälan bör ske snarast eller senast den 3 oktober 2022.
Av anmälan ska framgå namn, kontaktuppgifter, förening, deltagande vid måltider,
eventuell specialkost, rum för övernattning.
Arrangemanget genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Skicka in din anmälan till
Susanne Degerstedt
susdeg@gmail.com

Välkomna!
Christer Wiström
Distriktsordförande
Läs programmet här