SPF Seniorerna Östgötadistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en utbildningsdag

Inbjudan vänder sig till distriktsstyrelsens nya styrelseledamöter och nya ledamöter i föreningarna som påbörjat ett uppdrag 2021–2022.
Tanken är att ge kunskap om SPF Seniorernas organisation, hur SPF Seniorerna arbetar och vilka frågor som prioriteras. Deltagarantalet måste dock begränsas till två deltagare per förening.
Tid: onsdagen den 10 augusti 2022
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Vasavägen 3, Linköping