Föreningsforum

Tyvärr måste vi ändra veckodag och startdatum för Föreningsforum. I fortsättningen äger det rum på tisdagar. OBSERVERA att höstens första möte äger rum den 21 oktober (som undantagsvis är en torsdag).

Som tidigare genomför vi Föreningsforum via Zoom en gång per månad kl. 09.00 - 10.00, numera på tisdagar.

Följande datum är inplanerade:

21 oktober - obs torsdag
16 november

2022
18 januari
15 februari
15 mars
19 april
17 maj
21 juni
16 augusti
20 september