KPR Forum

Äger rum på Fontänen i Linköping fredag 26 nov kl 9:30-15:30. Sista anmälningsdag fm 24 nov.

 

SPF Seniorerna Östgötadistriktet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till KPR Forum.

KPR FORUM vill sätta fokus på vikten av att de kommunala råden får hög status och ytterligare utvecklas till en plattform där seniorer påverkar!

Äntligen får vi åter träffas på ett fysiskt möte och diskutera framtid. Inbjudan vänder sig till ledamot/ersättare i ditt kommunala pensionärsråd. Vi tror att det är viktigt att du deltar. Resan bekostas av föreningen.

Tid: fredag 26 november 9.30 – 15.30

Plats: Vagnhallen FONTÄNEN, Västra vägen 32 i Linköping

Ur programmet:

  • Information och uppdatering kring verksamheten på Fontänen. - Driftschef Patrik Flisbäck
  • God och Nära Vård – Regionen och kommunernas ansvar. - Jan-Erik Lövbom
  • Politikens irrgångar och / eller möjligheter - Förre Riksdagsledamoten Staffan Danielsson
  • Dialog med Regionens Pensionärsråd
  • Diskussion/Erfarenhetsutbyte – Hur fungerar vårt påverkansarbete i länets kommuner?

  • Tag med dina goda exempel! – Om de finns!!!?

Fasta tider under dagen:

09.00 Samling med kaffe & smörgås
09.30 Programmet börjar
12.30 Lunch, därefter fortsätter programmet med ett kort avbrott för eftermiddagsfika.
15.30 Avslutning

Välkommen med din anmälan direkt på länk, klicka här, eller till Mari Sheiakh, e-post: mari.sheiakh@sv.se eller till SV:s kontor i Norrköping, tel 011-10 05 35 senast förmiddag 24 nov. Ange seminariet ”KPR forum 26/11”, namn, e-post, telefon- och personnummer, SPF förening samt eventuell specialkost.

Frågor? Kontakta Christer Wiström 0702 14 21 90

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN !

Christer Wiström                                                   Alex Nejdemo
Ordförande                                                            Verksamhetsansvarig
SPF Seniorerna Östgötadistrikt                            Studieförbundet Vuxenskolan