Östgötatrafiken informerar om det nya biljettsystemet

Det nya biljettsystemet är utvecklingsbart och bygger på ett nytt zonsystem.

Zoner
Numera finns det fyra olika zonstorlekar.
Liten zon/stadszon - resor inom 8 km
Mellanzonen – resor inom 20 km
Stor zon – resor inom 30 km
Zon län – resor inom hela Östergötland

Betalning
Vi kan betala med Östgötatrafikens app eller med Östgötatrafikens resekort eller vi kan köpa biljett ombord med betalkort. Åker man regelbundet inom olika zoner kan det vara praktiskt att ha olika resekort för varje biljettyp.

I Östgötatrafikens app för mobiler kan man se var biljetten är giltig genom att trycka på den interaktiva kartan.

Om man har köpt många biljetter till sitt resekort och inte vet hur många man har kvar, så kan man ringa kundtjänst eller ett ombud eller titta på webben  https://www.ostgotatrafiken.se/ eller i appen.

Giltighetstider:
Enkelbiljett i stadszon/liten zon: 60 min
Mellanzon: 80 min
Stor zon: 100 min
Län: 120 min

F n är dörren framme hos föraren stängd i vissa bussar, men föraren ger även fortsatt service till kunderna.

Här finns en sammanfattning av nyheterna i biljettsystemet att läsa eller ladda ned.

Här finns den utförligare broschyren "Att resa med Östgötatrafiken" att läsa eller ladda ned.