Vill du prova på samtalsgrupper via telefon?

  • 18 november 2020

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) söker deltagare till fyra testgrupper!

SV söker dig som vill testa samtalsgrupper via telefon. En grupp som samtalar om det som känns angeläget och viktigt eller hörs kring ett gemensamt intresse eller tema.

Varje grupp har en samtalsledare, som håller i samtalet. Vi söker i första hand efter dig som kan tänka dig att bli samtalsledare. Men du kan också anmäla ditt intresse som deltagare.

Till stöd för dessa samtalsgrupper har en handbok tagits fram. I handboken finns metod för upplägg och teman för samtal.

Samtalsgrupperna är en del av projektet Inte ensam, som är ett samarbete mellan SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna. Gemensamt arbetar vi för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering.

Geografiskt avstånd och avsaknad av dator och bredband är hinder för många att delta i olika aktiviteter och i en gemenskap. Ett komplement till verkliga eller digitala möten och träffar är den gamla hederliga telefonen.

Läs mer

Publicerades: 18 november 2020 Uppdaterades: 18 november 2020