Studiedag för föreningarnas KPR/RPR-ledamöter och ersättare

  • 30 oktober 2018

Fredagen den 16 november 2018

SPF Seniorerna Östgötadistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) inbjuder till studiedag för KPR/ RPR-ledamöter i Östgötadistriktets föreningar

Inbjudan vänder sig till personer som är KPR/RPR-ledamöter och ersättare. Distriktet ansvarar för kostnaden för deltagarna. För ev nyvalda inför 2019 kan dessa också delta.

Tid: Fredagen den 16 november 2018 kl 09:00
Plats: Vagnhallen Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

För program och övrig information, klicka här!

Anmälan
Välkommen med anmälan om deltagande till SV-kontoret i Norrköping 011-10 05 35 eller till mari.sheiakh@sv.se senast den 13 november 2018.
Ange KPR-utbildningen, namn, person- och telefonnummer, SPF-förening, e-postadress samt ev specialkost.

Publicerades: 30 oktober 2018 Uppdaterades: 30 oktober 2018