Vreta kloster 2020

Uppdaterades: 25 mars 2020

Styrelse & funktionärer 2020 för Vreta kloster 

Ordförande Christer Vindeby 070-594 30 52,  ordforande@spfvretakloster.se
Vice ordf/ sekreterare   Wivi-Anne Tjäder 070-176 63 47.  sekreterare@spfvretakloster.se    

Kassör       Ingrid Hast 070-938 50 86,  kassor@spfvretakloster.se
Ledamöter  Bertil Andersson 070-659 85 16,  resor2@spfvretakloster.se
                   Anki Onmalm 070-966 49 47,  program1@spfvretakloster.se
                   Anita Holmgren 070-723 48 32,  program2@spfvretakloster.se
                   Eva Davidsson 072-742 20 12,  utbildning@spfvretakloster.se
Adjungerad Kerstin Larsson 070-205 70 82,  resor1@spfvretakloster.se
Adjungerad Birgitta Samuelsson 076-024 74 72,  medlemsreg@spfvretakloster.se

Funktionärer
Medlemsreg. Birgitta Samuelsson 076-024 74 72 medlemsreg@spfvretakloster.se
Program, fest  Anki Onmalm 070-966 49 47,program1@ spfvretakloster.se           
Program, fest  Anita Holmgren 070-723 48 32,  program2@spfvretakloster.se
Folkhälsoombud   Gunilla Hällkvist 013-602 45
Hörselombud /väntjänst   Kerstin Edlund 013-600 35
Lotteri           Anna-Lena Lagerström 073-050 26 81,                                                                        Kristina Lundström 070-383 12 76
Resor           Kerstin Larsson 070-205 70 82,  resor1@spfvretakloster.se
                     Bertil Andersson 070-659 85 16,  resor2@spfvretakloster.se
Studier/ friskvård Eva Davidsson 072-742 20 12 utbildning@spfvretakloster.se                  
Trafikombud  Lars-Göran Lindström 013-669 73                                             Värdinna      Anki Onmalm  070-966 49 47 program1@spfvretakloster.se
Webbansvarig Karl-Erik Eriksson 013-392 020 webb@spfvretakloster.se

Vreta klosters bankgiro 5088-9344 Postadress: SPF Seniorerna Vreta kloster, Runkällevägen 15 /Christer Vindeby/, 590 72 Ljungsbro

Publicerades: 24 juni 2019 Uppdaterades: 25 mars 2020