Efterlysning av funktionärer

Vår förening har ett flertal verksamheter inom olika områden.
För att kunna upprätthålla dessa, så krävs funktionärer.
Föreningen söker därför för närvarande.

Reseombud med uppgift
att planera och genomföra föreningens resor. Det gäller såväl korta endagsresor som flerdagsresor inom och utom landet.
Uppgiften sker i nära samarbeta med styrelsen och reseföretaget.

Hälsoombud med uppgift
att stimulera och uppmuntra medlemmarna till fysiska aktiviteter genom information i ämnet. Uppgiften sker i nära samarbete med styrelsen och via initiativ från distriktet eller förbundet.

Du som är intresserad kontakta ordföranden Christer Vindeby tfn
0705-94 30 52 eller vice ordföranden Wivi-Anne Tjäder tfn 0701-76 63 47.