Årsmöte 22 feb.

SPF Seniorerna Vreta kloster hade sitt årsmöte på restaurang Tre Bröder den 22 februari 2017. 

Mötet startade med information om resor och presentation av de förmåner som man kan dra nytta av i samband med sitt medlemskap. Efter en kaffepaus startade årsmötesförhandlingarna. Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret 2016 med ljuständning och en tyst minut. Därefter framförde Per-Olof Ståhl, Göran Ring och Stig Lindström Larghetto ur Divertimeto nr 2 för klarinett av W A Mozart.
Christer Vindeby valdes till ordförande för årsmötet och Wivi-Anne Tjäder valdes till sekreterare.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och Christer Vindeby omvaldes av årsmötet till ordförande på ett år. Årsmötet beslutade omval av Ingrid Hast för en mandatperiod om två år respektive nyval av Ann-Mari Riddarsporre och Eva Davidsson för en mandatperiod om två år. Övriga i styrelsen har ett år kvar på mandatperioden
Årsmötet röstade i fråga om prioritering avseende deltagande i föreningens resor.
Alternativen var:
1. I första hand är föreningens resor avsedda för de egna medlemmarna men efter anmälningstidens slut och om det finns platser över erbjuds dessa platser till övriga medlemmar i föreningar inom Linköpingskretsen.

2.. Först till kvarn - vilket innebär att alla medlemmar inom Linköpingskretsen kan anmäla sig direkt till resor hos SPF Seniorerna Vreta kloster. Det kan i sin tur innebära att föreningens medlemmar inte får platser till de av föreningen arrangerade resorna.

Årsmötet valde enhälligt alternativ nr 1 varvid ärendepunkten ansågs omedelbart justerad.

Övrigt från årsmötet kommer att framgå av årsmötesprotokollet.

Christer Vindeby framförde föreningens tack till avgående styrelseledamot Christina Ståhl, revisor Stig Lindström, valberedning Lena Vindeby och Göran Ring.

Efter årsmötet kåserade Marianne Bokblad om Britta-Cajsa på fattigstugan. Vi fick följa Britta-Kajsa genom hennes slitsamma och sorgliga livsöde på 1800-talet. Marianne och hennes barnbarn gav oss en målande beskrivning av klasskillnad, fattigdom, problemen att vara ensamstående mor, religion och glädjeämnen. Kåseriet avslutades med en fin sång.

W-A Tjäder

Protokollet från årsmötet finns här: