Golfmästerskap 14 september

Uppdaterades: 21 april 2020

Bästa SPF:are,

Med tanke på att många föreningar är på gång och informerar sina medlemmar om planeringen inför hösten 2020 översänder jag här information om kommande golftävling 2020.
SPF Seniorerna Filbyter, Bo Kippel har huvudansvaret för denna trevliga tävling som förhoppningsvis även i år kommer kunna arrangera, se bif. bilaga.

Med varma hälsningar och förhoppningar om att ni är rädda om Er!
Anitha Andersson
Kassör
SPF Seniorerna Filbyter & Kretsen

Läs mer här!

Publicerades: 21 april 2020 Uppdaterades: 21 april 2020