Cirklar, m.m.

Uppdaterades: 21 januari 2020

 Bokcirkel 1 – cirkelledare – Yvonne Glenning, 073-096 05 03

Bokcirkel 2 – cirkelledare – Margareta Edlund, 076-853  36 75, start 27/1

Bokcirkel 3 – cirkelledare – Irene Ring, 013-39 40 02.

Bokcirkel 4 - cirkelledare - Karin Nilsson, 070-170 87 36

Samtliga bokcirklar är fulltecknade och startar enl överenskommelse med deltagarna.

Boule – kontaktperson - Lars-Åke Nord, 076-164 54 44, onsd kl 10-12 på Kungsbrohov, april-sept.

Bridge – kontaktperson–  Kent Hartman, 070-685 87 83, start 14/1, kl 9 - 12.  Nya medlemmar välkomnas!

Engelsk konversation – cirkelledare – Margareta Edlund,  076-853 36 75, start 11/2 kl 13.30 (fulltecknad)

Engelsk konversation – cirkelledare - Eva Davidsson, 072-742 20 12, start 23/1, torsd kl 15 -16.30 Biblioteket, Ljungsbro.

Engelska, grundkurs, repetition – cirkelledare – Eva Davidsson, 072-742 20 12, start 23/1, torsd kl 13 – 14.30, Biblioteket, Ljungsbro. 

Italienska forts. – cirkelledare Anette Gentile, 073-379 14 07,                               prel start 23/1 (fulltecknad)

Musikcirkel klassisk – kontaktperson- Gunilla Karlsson 076-852 61 08            andra måndagen i månaden, kl 14.00. Nya medlemmar välkomna!

Musikcirkel jazz – cirkelledare - Claes Frisell, 073-940 07 60, fösta måndagen i månaden, kl 14-16, start 3 febr. Nya medlemmar välkomna!

Promenad – kontaktperson – Wivi-Anne Tjäder,   070-176 63 47.               Mötesplats Heda sluss månd. kl 09.30 och ca 09.45 kanalbron i Berg.

Qigong med rörelse och balansövningar – kontaktperson – Ulla Starkhammar,   013-606 50, månd. kl 10.00,start 13/1 Församlingshemmet, Berg.Nya deltagare välkomna!

Vattengymnastik – kontaktperson – Margareta Edlund, 076-853 36 75, start 16/1,  kl 10.00, Anmälan obligatorisk till 076-853 36 75. (fulltecknad).

 

Publicerades: 30 december 2016 Uppdaterades: 21 januari 2020