Referat från månadsmötet 18 maj

Den 18 maj hade vi ett mycket intressant och välbesökt månadsmöte. Den som inte hade möjlighet att vara på plats kan läsa ett referat här!