Sammanfattning hälsoveckan 2022

SPF Vikbolandet har genomfört hälsoveckan 16-20 maj 2022 med aktiviteter inomhus och utomhus.

 

Måndag 16 maj hade vi tipspromenad, yoga och gympa med Carina. Totalt 19 deltagare

Tisdag 17 maj började dagen med tipspromenad, därefter informerade heminstruktörerna om syn och hörsel. Avslutningsvis spelades det boule. Totalt antal deltagare under tisdagen 33 personer.

Onsdag 18 maj hade vi ett välbesökt månadsmöte där Dr Andreas Bengtson informerade oss om virus och bakterier samt om sin verksamhet på Vikbolandet. 91 personer deltog i mötet.

Torsdag 19 maj började med en tipspromenad och därefter talade Dr. Jenny Koppner och Sjsk. Ann Lindelöv om vår vår hälsa. 25 personer deltog under dagen.

Fredag 20 maj. På grund av dåligt väder blev programmet något förändrat! Boulespelet blev inställt. Inneaktiviteterna bestod i yoga/gympa samt biblioteket med Hanna Karlsson som presenterade nya böcker. Den här dagen deltog 16 personer i aktiviteterna.

Stort tack till alla som på olika sätt deltog i hälsoveckan!

 

//Magnus