Styrelsen

Uppdaterades: 29 april 2020
--todo--

Margaretha Bergström

Styrelsen ledamot

--todo--

Ola Bergström

Styrelsen ledamot

--todo--

Christina B. Eriksson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

--todo--

Jan Månsson

Styrelsen ledamot

--todo--

Bo Nilsson

Styrelsen kassör

--todo--

Siv Pettersson

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

--todo--

Nils Thuleborn

Styrelsen ordförande

--todo--

Bert-Åke Gustaf Waldo

Styrelsen ledamot

--todo--

Anne Vilu

Styrelsen ledamot

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 29 april 2020