Resegrupp

En Resegrupp har bildats för att samarbeta med föreningens resor. Gruppen består av Christina B. Eriksson ansvarig, Anne Vilu och Siv Pettersson.