KALLELSE till ÅRSMÖTE

Tisdagen den 21 februari 2023 kl 15.30 håller SPF Seniorerna S:t Olof samt Elsa och Signe Grandins Stiftelse årsmöte i Bingolokalen, Slottsgatan 130. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på expeditionen samt på vår hemsida två veckor före mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan (24/1). Vi bjuder på kaffe och semla och lotterier anordnas.