Årsavgift 2021

Från och med 2021 skall årsavgiften betalas direkt till SPF centralt. Det innebär att avin kommer från SPF centralt och att du har möjlighet att betala med e-faktura.