Framflyttade filmer

De två filmerna Judy och En komikers uppväxt, som inte kunde visas våren 2020, är inte inställda utan endast framflyttade på obestämd tid p g a Coronaviruset. Så snart som Cnema meddelat oss nya datum, kommer vi att annonsera i NT och här på hemsidan.