Vård och Omsorg

Frivilligcentralen och KPR

  • Caisa Berglund och Marie Åfors från Frivilligcentralen

Den 24 oktober 2019 fick SPF Seniorerna S:t Olof information om Frivilligcentralen i Norrköping. Marie Åfors berättade om det arbete som 150 frivilligarbetare lägger ner för människor som behöver stöd av något slag. Kärnverksamheten är kontinuerliga kontakter, ledsagare, måltidsvänner, högläsare m.m. Marie säger vidare att man har språkcafé, utför läxhjälp och jobbar med integration för nyanlända. Marie önskade också att många av de ca 50 närvarande medlemmar i S:t Olof ville stödja Frivilligcentralen och anmäla sig som medarbetare.

Caisa Berglund, Kommunens Pensionärsråd, berättade om KPR och vilka frågor man jobbar med just nu. Kommunens budget medger inte några utsvävningar men ett område kämpas det mycket för: Träffpunkterna! Nya ordföranden i Vård och Omsorgsnämden, Olle Vikmång är lyhörd för KPR:s förslag och synpunkter, enligt Caisa. Många av de frågor som KPR jobbar med är också förstahandsprioriterade av förbunder hos SPF Seniorerna.