Skivor till kaffet

Vårt Café i februari 2020 lockade många medlemmar. Vår medlem Gunnar Jansson tog med sig sin stereoanläggning på sin rullator och ett litet urval av sin stora skivsamling. Det är osäkert hur många skivor som Gunnar Jansson har, men mellan 300 och 400 uppkattar han det nog till. Många artister rullade på skivtallriken och en frågesport i anslutning till de spelade skivorna blev mycket uppskattad.

  • 20 feb 2020 blev välbesökt café när Gunnar Jansson bjöd på skivor till kaffet.