Årsmöte 2021

SPF Seniorerna S:t Olof i Norrköping har hållit årsmöte gällande verksamhetsåret 2020, en verksamhet som av förklarliga skäl har gått på sparlåga. Andreas Bohlin(S) ordförande i Vård-och omsorgsnämnden samt i KPR (Kommunens Pensionärsråd) inledde mötet med att berätta hur han såg på sina relativt nya arbetsuppgifter som ordförande samt sin syn på kommunens arbete gällande seniorfrågor i stort. Därefter följde en diskussions- och frågestund som naturligtvis kom att beröra indragningarna i demensvården, hemtjänstens arbetssituation, svårframkomliga gångbanor för rullstolar och rullatorer, indragna buss- och spårvagnshållplatser m.m. - frågor som vi sannolikt har anledning att återkomma till i andra sammanhang. Ordförande Nils Thuleborn öppnade därefter årsmötet och inledde med parentation samt tände ett ljus för de medlemmar som avlidit under 2020. Till mötesordförande valdes Curt Andersson från SPF Seniorerna Vikbolandet samt till mötessekreterare Siv Pettersson. Nils Thuleborn omvaldes till ordförande på ett år samt omval på två år av Siv Pettersson och Anne Vilu; fyllnadsval ett år av Christina B. Eriksson; nyval av Sonja Polter och Urban Bergsten; övriga styrelseledamöter är Bo Nilsson, Ola Bergström och Bert-Åke Waldo. Avgående styrelseledamoten Margaretha Bergström samt mötesordförande och -sekreterare avtackades med varsin höstinspirerad blombukett. Årsmötet avslutades med kaffe och wienerbröd samt dragning av de sedvanliga lotterierna.