Styrelsen

Uppdaterades: 18 mars 2020

Styrelsen

--todo--

Lennart Andersson

Styrelsen kassör

--todo--

Christer Ekström

Styrelsen ledamot

--todo--

Inga-Lill Nicander

Styrelsen sekreterare

--todo--

Lennart Nyman

Styrelsen ledamot

--todo--

Lars Blomqvist

Webbredaktör

--todo--

Birgitta Höglund

Utbildning

--todo--

Toivo Mielonen

Webbredaktör

       

                                    

 

                                                    

                                                                                                                                                                                                                       

  

Publicerades: 03 februari 2017 Uppdaterades: 18 mars 2020